Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Takashi Shimura

Takashi Shimura was an actor. He was born Shoji Shimazaki at Ikuno - Hyogo, Japan on March 12th 1905 and had the Japanese nationality. He died on February111982.

Takashi Shimura

© filmreference.com
Get your Takashi Shimura posters here

Get your Takashi Shimura DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

1980

Kagemusha The Shadow Warrior
Buy Kagemusha The Shadow Warrior at Amazon.com

Also starring : Daisuke Ryu, Hideo Murota, Jinpachi Nezu, Kamatari Fujiwara, Kaori Momoi, Kenichi Hagiwara, Mitsuko Baisho, Takashi Shimura, Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, ...

1965

Red Beard
Buy Red Beard at Amazon.com

Also starring : Akemi Negishi, Atsushi Watanabe, Chishu Ryu, Eijir˘ Tono, Kamatari Fujiwara, Kin Sugai, Kinuyo Tanaka, Koji Mitsui, K˘ Nishimura, Ky˘ko Kagawa, ...

1964

Kaidan
Buy Kaidan at Amazon.com

Also starring : Ganjiro Nakamura, Haruko Sugimura, Jun Tazaki, Kanemon Nakamura, Katsuo Nakamura, Kei Sato, Keiko Kishi, Kenjiro Ishiyama, Kin Sugai, Kunie Tanaka, ...

1963

High And Low
Buy High And Low at Amazon.com

Also starring : Eijir˘ Tono, Isao Kimura, Jun Hamamura, Jun Tazaki, Kamatari Fujiwara, Kazuo Kitamura, Kin Sugai, Koji Mitsui, K˘ Nishimura, Ky˘ko Kagawa, ...

1962

Gorath, The Mysterious Star (Yosei Gorasu)

Also starring : Ryo Ikebe, Yumi Shirakawa, Takashi Shimura, ...

1962

Sanjuro
Buy Sanjuro at Amazon.com

Also starring : Akihiko Hirata, Akira Kubo, Kamatari Fujiwara, Keiju Kobayashi, Masao Shimizu, Takako Irie, Takashi Shimura, Tatsuya Nakadai, Toshir˘ Mifune, Yoshio Tsuchiya, ...

1961

Yojimbo
Buy Yojimbo at Amazon.com

Yojimbo FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Atsushi Watanabe, Eijir˘ Tono, Isuzu Yamada, Kamatari Fujiwara, K˘ Nishimura, Seizabur˘ Kawazu, Susumu Fujita, Takashi Shimura, Takeshi Kat˘, Tatsuya Nakadai, ...

1960

The Bad Sleep Well
Buy The Bad Sleep Well at Amazon.com

Also starring : Chishu Ryu, Kamatari Fujiwara, Kin Sugai, Koji Mitsui, K˘ Nishimura, Kunie Tanaka, Ky˘ko Kagawa, Masayuki Mori, Nobuo Nakamura, Seiji Miyaguchi, ...

1960

Afraid To Die (Karakkaze Yaro)

Also starring : Yukio Mishima, Ayako Wakao, Takashi Shimura, ...

1958

The Hidden Fortress
Buy The Hidden Fortress at Amazon.com

The Hidden Fortress FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Eiko Miyoshi, Kamatari Fujiwara, Kichijiro Ueda, Koji Mitsui, Minoru Chiaki, Misa Uehara, Susumu Fujita, Tadao Nakamaru, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, ...

1957

Throne Of Blood
Buy Throne Of Blood at Amazon.com

Throne Of Blood FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Akira Kubo, Eiko Miyoshi, Hitoshi Takagi, Isuzu Yamada, Kichijiro Ueda, Minoru Chiaki, Nobuo Nakamura, Sachio Sakai, Seiji Miyaguchi, Takashi Shimura, ...

1956

Samurai 3: Duel At Ganryu Island (Miyamoto Musashi: Kett˘ Ganryű-Jima)
Buy Samurai 3: Duel At Ganryu Island (Miyamoto Musashi: Kett˘ Ganryű-Jima) at Amazon.com

Also starring : Akihiko Hirata, Daisuke Kat˘, Eijir˘ T˘no, Haruo Tanaka, Kaoru Yachigusa, Kichijiro Ueda, Koji Tsuruta, Kuroemon Onoe, Mariko Okada, Michiko Saga, ...

1956

Godzilla, King Of The Monsters

Also starring : Raymond Burr, Takashi Shimura, Akira Takarada, ...

1955

I Live In Fear
Buy I Live In Fear at Amazon.com

Also starring : Akemi Negishi, Atsushi Watanabe, Bokuzen Hidari, Eijir˘ Tono, Eiko Miyoshi, Kamatari Fujiwara, Kichijiro Ueda, Masao Shimizu, Minoru Chiaki, Nobuo Nakamura, ...

1954

Seven Samurai
Buy Seven Samurai at Amazon.com

Seven Samurai FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Movie Plot : The feudal, 16e-eeuwse Japan is afflicted by wars of traveling gangs. One of those gangs has it in for the harvest of a small farmer village, but the gang members decide to return if the harvest is finished. A villager hears this conversation and the rural senior goes in search of unemployed samurai, who wants to defend the village in exchange of food. They find an older, battle-weary samurai, who has sympathy for the defenseless villagers and accept their request. He even recruits five other samurai and can count on a volunteer: the inexpert, but self-confident Kikuchiyo (Toshiro Mifune). The other six have been experienced warriors, but know that they must face a large supremacy.

Genre : Action - Drama

Also starring : Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Yoshio Inaba, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Kat˘, Isao Kimura, ...

1954

Seven Samurai
Buy Seven Samurai at Amazon.com

Seven Samurai FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Movie Plot : The feudal, 16e-eeuwse Japan is afflicted by wars of traveling gangs. One of those gangs has it in for the harvest of a small farmer village, but the gang members decide to return if the harvest is finished. A villager hears this conversation and the rural senior goes in search of unemployed samurai, who wants to defend the village in exchange of food. They find an older, battle-weary samurai, who has sympathy for the defenseless villagers and accept their request. He even recruits five other samurai and can count on a volunteer: the inexpert, but self-confident Kikuchiyo (Toshiro Mifune). The other six have been experienced warriors, but know that they must face a large supremacy.

Genre : Action - Drama

Also starring : Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Yoshio Inaba, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Kat˘, Isao Kimura, ...

1952

Ikiru
Buy Ikiru at Amazon.com

Also starring : Atsushi Watanabe, Bokuzen Hidari, Eiko Miyoshi, Haruo Tanaka, Isao Kimura, Kamatari Fujiwara, Kin Sugai, Masao Shimizu, Miki Hayashi, Minoru Chiaki, ...

1952

The Life Of Oharu
Buy The Life Of Oharu at Amazon.com

Also starring : Benkei Shiganoya, Chieko Higashiyama, Daisuke Kat˘, Eitar˘ Shind˘, Ichiro Sugai, Ichir˘ Sugai, Kinuyo Tanaka, Masao Mishima, Masao Shimizu, Noriko Sengoku, ...

1951

The Idiot
Buy The Idiot at Amazon.com

Also starring : Chieko Higashiyama, Eiko Miyoshi, Masayuki Mori, Minoru Chiaki, Noriko Sengoku, Setsuko Hara, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Yoshiko Kuga, Chiyoko Fumiya, ...

1950

Rash˘mon
Buy Rash˘mon at Amazon.com

Rash˘mon FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Daisuke Kat˘, Kichijiro Ueda, Machiko Ky˘, Masayuki Mori, Minoru Chiaki, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, Fumiko Honma, ...

1950

Scandal
Buy Scandal at Amazon.com

Also starring : Bokuzen Hidari, Eitar˘ Ozawa, Kichijiro Ueda, Masao Shimizu, Noriko Sengoku, Shinichi Himori, Shirley Yamaguchi, Taiji Tonoyama, Takashi Shimura, Toshir˘ Mifune, ...

1949

Stray Dog
Buy Stray Dog at Amazon.com

Stray Dog FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Chouko Iida, Eijir˘ Tono, Eiko Miyoshi, Ichir˘ Sugai, Isao Kimura, Keiko Awaji, Masao Shimizu, Minoru Chiaki, Noriko Sengoku, Reisaburo Yamamoto, ...

1949

The Quiet Duel (Shizukanaru Ketto)

Also starring : Toshir˘ Mifune, Takashi Shimura, Miki Sanjo, ...

1948

Drunken Angel
Buy Drunken Angel at Amazon.com

Also starring : Chieko Nakakita, Chouko Iida, Eitar˘ Shind˘, Masao Shimizu, Michiyo Kogure, Noriko Sengoku, Reisaburo Yamamoto, Sachio Sakai, Taiji Tonoyama, Takashi Shimura, ...

1946

No Regrets For Our Youth
Buy No Regrets For Our Youth at Amazon.com

Also starring : Akitake K˘no, Chieko Nakakita, Denjir˘ ďk˘chi, Eiko Miyoshi, Haruko Sugimura, Haruo Tanaka, Masao Shimizu, Setsuko Hara, Susumu Fujita, Taiz˘ Fukami, ...

1946

Those Who Make Tomorrow (Asu O Tsukuru Hitobito)

Also starring : Takashi Shimura, Kenji Susukida, Masayuki Mori, ...

1945

They Who Step On The Tiger's Tail

Also starring : Akitake K˘no, Denjiro Okochi, Denjir˘ ďk˘chi, Masayuki Mori, Sh˘ji Kiyokawa, Susumu Fujita, Takashi Shimura, Dekao Yoko, Hanshiro Iwai, Kenichi Enomoto, ...

1944

The Most Beautiful

Also starring : Takashi Shimura, Takako Irie, Sh˘ji Kiyokawa, Ichir˘ Sugai, Y˘ko Yaguchi, Sayuri Tanima, Sachiko Ozaki, Shizuko Nishigaki, Asako Suzuki, Haruko Toyama, ...

1943

Judo Saga

Also starring : Denjiro Okochi, Denjir˘ ďk˘chi, Ichir˘ Sugai, Ranko Hanai, Ryunosuke Tsukigata, Sh˘ji Kiyokawa, Susumu Fujita, Takashi Shimura, Yukiko Todoroki, Akira Nakamura, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link