Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Riki Takeuchi

Riki Takeuchi is an actor. He is born on 04/01/1964. He was born in Oita in the country Japan. Riki Takeuchi has the Japanese nationality. He uses the name Riki Takeuchi as an artist name, but was born under the name of Chikara Takeuchi.

Riki Takeuchi

Get your Riki Takeuchi posters here

Get your Riki Takeuchi DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

2008

Ichi

Also starring : Akira Emoto, Haruka Ayase, Hiroki Matsukata, Kazuma Chiba, Riki Takeuchi, Shido Nakamura, Sh˘ichir˘ Masumoto, Takao Osawa, Tetta Sugimoto, Y˘suke Kubozuka, ...

2007

Dai Nipponjin

Also starring : Hitoshi Matsumoto, Itsuji Itao, Riki Takeuchi, Ryunosuke Kamiki, Daisuke Miyagawa, Haruka Unabara, Hiroyuki Miyasako, Ryushin Tei, Takayuki Haranishi, Ua, ...

2003

Battle Royale II: Requiem

Also starring : Tatsuya Fujiwara, Shűgo Oshinari, Riki Takeuchi, ...

2002

Deadly Outlaw: Rekka (Jitsuroku And˘ Noboru Ky˘d˘-Den: Rekka)

Also starring : Riki Takeuchi, Ry˘suke Miki, Kenichi Endo, ...

1999

Dead Or Alive: Hanzaisha
Buy Dead Or Alive: Hanzaisha at Amazon.com

Also starring : Dankan, Hirotaro Honda, Hitoshi Ozawa, Kaoru Sugita, Ky˘suke Yabe, Ren Osugi, Renji Ishibashi, Riki Takeuchi, Ryuushi Mizukami, Shingo Tsurumi, ...

1997

Fudoh 2: Nohma Strikes Backá(Gokud˘ Sengokushi: Fud˘ 2)

Also starring : Riki Takeuchi, Shosuke Tanihara, Rie Imamura, Rei Natsume, ...

1996

Tokyo Mafia: Battle For Shinjuku

Also starring : Asami Sawaki, Masayuki Imai, Riki Takeuchi, Tomorowo Taguchi, Bang-ho Cho, Banho Cho, Koichi Sugisaki, ...

1996

The New Generation
Buy The New Generation at Amazon.com

Also starring : Kenji Takano, Mickey Curtis, Miho Nomoto, Riki Takeuchi, Shosuke Tanihara, Takeshi Caesar, Yuichi Minato, Marie Jinno, Rin Sakiyama, Satoshi Niizuma, ...

1995

Tokyo Mafia 2 (Tokyo Mafia: Battle Of Shinjuku)

Also starring : Riki Takeuchi, Sh˘hei Yamamoto, Masayuki Imai, ...

1995

Tokyo Mafia (Tokyo Mafia: Wrath Of The Yakuza)

Also starring : Riki Takeuchi, Masayuki Imai, Reiko Yasuhara, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link