Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Mitsuko Mito

Mitsuko Mito was an actress. She was born on 23/03/1919. She was born in Fukushima in the country Japan. She died on 05/04/1981. Mitsuko Mito had the Japanese nationality. She used the name Mitsuko Mito as an artist name, but was born under the name of Mitsuko Sekiba.

Mitsuko Mito

Get your Mitsuko Mito posters here

Get your Mitsuko Mito DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

1956

Samurai 3: Duel At Ganryu Island (Miyamoto Musashi: Kett˘ Ganryű-Jima)
Buy Samurai 3: Duel At Ganryu Island (Miyamoto Musashi: Kett˘ Ganryű-Jima) at Amazon.com

Also starring : Akihiko Hirata, Daisuke Kat˘, Eijir˘ T˘no, Haruo Tanaka, Kaoru Yachigusa, Kichijiro Ueda, Koji Tsuruta, Kuroemon Onoe, Mariko Okada, Michiko Saga, ...

1955

Samurai 2: Duel At Ichijoji Temple (Zoku Miyamoto Musashi: Ichij˘ji No Kett˘)
Buy Samurai 2: Duel At Ichijoji Temple (Zoku Miyamoto Musashi: Ichij˘ji No Kett˘) at Amazon.com

Also starring : Akihiko Hirata, Daisuke Kat˘, Eijir˘ T˘no, Eiko Miyoshi, Kaoru Yachigusa, Koji Tsuruta, Kuroemon Onoe, Mariko Okada, Michiyo Kogure, Mitsuko Mito, ...

1954

Samurai 1: Musashi Miyamoto (Miyamoto Musashi)
Buy Samurai 1: Musashi Miyamoto (Miyamoto Musashi) at Amazon.com

Also starring : Akihiko Hirata, Daisuke Kat˘, Eiko Miyoshi, Eitar˘ Ozawa, Kaoru Yachigusa, Kuroemon Onoe, Mariko Okada, Mitsuko Mito, Rentaro Mikuni, Sojin, ...

1953

Tales Of Ugetsu
Buy Tales Of Ugetsu at Amazon.com

Also starring : Eitar˘ Ozawa, Keiko Koyanagi, Kichijiro Ueda, Kinuyo Tanaka, Machiko Ky˘, Masayuki Mori, Mitsuko Mito, Saburo Date, Eigoro Onoe, Fumihiko Yokoyama, ...

1949

My Love Has Been Burning (Waga Koi Wa Moenu)

Also starring : Eitar˘ Ozawa, Ichir˘ Sugai, Kinuyo Tanaka, Kuniko Miyake, Mitsuko Mito, Koreya Senda, Sadako Sawamura, Shinobu Araki, Zeya Chida, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link