Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Junko Miyashita

Junko Miyashita is an actress. She is born on 29/01/1949. She was born in Tokyo in the country Japan. Junko Miyashita has the Japanese nationality.

Junko Miyashita

Get your Junko Miyashita posters here

Get your Junko Miyashita DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

2005

Miracle In Four Days (Yokkakan No Kiseki)

Miracle In Four Days (Yokkakan No Kiseki) FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Anna Otaka, Asako Kobayashi, Hidetaka Yoshioka, Ichirô Ogura, Junko Miyashita, Keiko Matsuzaka, Mitsuru Hirata, Noriko Nakagoshi, Renji Ishibashi, Sumie Sasaki, ...

1979

The Woman With Red Hair (Akai Kami No Onna)

Also starring : Junko Miyashita, Renji Ishibashi, Ako, ...

1978

Panic In High School (Koko Dai Panikku)

Also starring : Atsuko Asano, Choichiro Kawarazaki, Hideaki Esumi, Junko Miyashita, Miyoko Akaza, Shigeru Izumiya, Shigeru Yamamoto, Akio Kuwasaki, Akira Takahashi, Kôichi Ueda, ...

1976

Watcher In The Attic (Edogawa Rampo Ryoki-Kan: Yaneura No Sanpo Sha)

Also starring : Aoi Nakajima, Hiroshi Cho, Junko Miyashita, Renji Ishibashi, Yumemura Shiro, Kazuko Tajima, Tokuko Watanabe, Toshihiko Oda, Yasuji Yashiro, ...

1975

A Woman Called Sada Abe (Jitsuroku Abe Sada)

Also starring : Junko Miyashita, Hideaki Esumi, ...

1974

Street Of Joy (Akasen Tamanoi: Nukeremasu)

Also starring : Junko Miyashita, Meika Seri, Nahomi Oka, ...

1973

World Of Geisha (Yojohan Fusuma No Urabari)

Also starring : Junko Miyashita, Hideaki Esumi, Moeko Ezawa, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link