Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Isamu Nagato

Isamu Nagato is an actor. He is born on 01/01/1932. He was born in Kurashiki in the country Japan. Isamu Nagato has the Japanese nationality.

Isamu Nagato

Get your Isamu Nagato posters here

Get your Isamu Nagato DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

1969

Crimson Bat (Mekura No Oichi Monogatari: Makkana Nagaradori)

Also starring : Yoko Matsuyama, Isamu Nagato, Akitake Kno, ...

1967

Kojiro (Sasaki Kojiro)

Also starring : Eisei Amamoto, Isamu Nagato, Kenjiro Ishiyama, Kikunosuke Onoe, Tadao Nakamaru, Tatsuya Mihashi, Tatsuya Nakadai, Yoshio Tsuchiya, Yko Tsukasa, Yuriko Hoshi, ...

1964

Three Outlaw Samurai (Sanbiki No Samurai)

Also starring : Tetsuro Tamba, Isamu Nagato, Mikijiro Hira, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link