Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Houka Kinoshita

Houka Kinoshita is an actor. He was born at Osaka, Japan on January 24th 1964 and has the Japanese nationality.

Houka Kinoshita

Get your Houka Kinoshita posters here

Get your Houka Kinoshita DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

2004

De'racine

Also starring : Aki Kajiwara, Houka Kinoshita, Asuka Kurosawa, ...

2001

Ichi The Killer
Buy Ichi The Killer at Amazon.com

Ichi The Killer FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Hiroyuki Tanaka, Houka Kinoshita, Jun Kunimura, Kiyohiko Shibukawa, Nao Omori, Nao Omoro, Paulyn Sun, Shinya Tsukamoto, Shun Sugata, Susumu Terajima, ...

1993

Sonatine
Buy Sonatine at Amazon.com

Sonatine FULL REVIEW
NO TRAILER AVAIL.

Also starring : Aya Kokumai, Houka Kinoshita, Kanji Tsuda, Ren Osugi, Susumu Terajima, Takeshi Kitano, Tetsu Watanabe, Eiji Minakata, Kanta Yamazaki, Kenichi Yajima, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link